På gång i kåren

 

 • Releasefest av historiken vid Petsmo vandringsled 19.2

 • Junieskader 17-19.6

 • Jubileumsdagen 17.7

 • Jubileumseskader 21-24.7

 • Jubileumsbankett 29.10, Restaurang Seglis

 • Tomteförläggning i december

Vargunge-program 


Vargungarna träffas tisdagar, varannan vecka kl.18-19.30. Kläder enligt väder. Vi strävar efter att vara ute varje gång. Observera plats för det kan ibland variera. Som ledare för vargungarna fungerar Erina, Nova, Emma och Tove. Och Elin fungerar som kontaktperson. 

1.2 Pulkaåkning, vid Gerbyberget

15.2 Eld och lägerbål, vid Hellaksen maja

1.3 Filmkväll, i kårlokalen

15.3 Orientering, i kårlokalen

29.3 Tröjtryckning och plantering, i kårlokalen 

12.4 Skräpplockning och sortering, plats meddelas senare

26.4 Båtmöte

10.5 Avslutningsmöte, vid kårlokalen

I Maj hålls kvällsseglatser

Äventyrar-program

 

Alla möten är varannan tisdag från kl.18.00-19.30. Mötena hålls vid kårlokalen (Malmögården) om inte annat meddelas. Vi är ute varje gång så det är kläder enligt väder som gäller! Då det ännu är mörkt om kvällarna, ta med en pannlampa om du har, det underlättar. Anna Åkerman och Julius Virtanen fungerar som ansvariga ledare, samt har gruppen hjälpledare.

 

22.2 Allt möjligt om Första Hjälpen

8.3 Miniatyrnavigering

22.3 Geocaching på Brändö OBS! Träff vid Brändö torg

5.4 Ut i skogen: vi gör oss redo

19.4 "Helt åt skogen" OBS! Mötet hålls i Öjen kl. 18-20, start och avslut vid parkeringen (vid Öjenvägens början)

3.5 Lekmöte

17.5 Önskemöte! Plats meddelas senare beroende på programmet

 

På gång inom Fissc:

 

Här hittar ni alla kurser och anmälan: https://www.scout.fi/handelsekalender/

Några kurserna och läger i vår är bland annat:

 • Båtförarkurs i Vasa 11-13.3
 • Scoutledarträff i Vasa 3.4
 • Seconkurs 2-6.5
 • Roversmäll 14-15.5
 • Kursseglats med Navigator 3-9.7
 • Dagsseglats med Navigator för äventyrare i Vasa 10.7
 • Skärgårdsseglats med Navigator i Vasa 13.7
 • Kustseglats Vasa-Karleby med Navigator 26.7
 • Kajo 15-23.7
 • Scoutledarträff i Vasa 4.9
 • VHF-kurs 17-18.9

Spejar-program


Spejarna träffas, om inget annat anges, varannan onsdag vid Kårlokalen kl.18.00-20.00. Kläder enligt väder. Som patrulledare fungerar Noah och Julius. Du kan kontakta någon av dem om det är något specifikt du undrar om programmet.

Plats och tidpunkt kan variera beroende på evenemangets karaktär, vi meddelar per epost till föräldrarna eller som whatsappmeddelande direkt till scouterna. Kom alltså ihåg att spejarna själva får information via whatsapp, så be dem vara aktiva där!

16.3 Lägga upp tält/Vindskydd

30.3 Sjövett/navigering/sjöregler

13.4 Tillverkning

27.4 Eld

11.5 Första hjälpen

25.5 Möte vid seglis (seglats om båtarna är i skick)
 

 

 Explorer-program

Explorerscouterna träffas ungefär en gång i månaden. Plats och tidpunkt baseras på programmet. De äldre explorerscouterna fungerar även som hjälp-patrulledare och som viceskeppare på seglatser. Som lots för explorerscouterna fungerar Matilda.

Rover-program


Roverscouterna träffas i olika former under året. Paralellet med verksamheten har Roverscouterna Kårmentorer, som de bollar aktuella frågeställningar med. Som lots och handledare för patrullen fungerar Jessica.

Ledar-program