På gång i kåren

Vårens Vargunge-program 

Vargungarna träffas tisdagar, jämna veckor, kl.18-19.30, Kårlokalen vid Villa Gerby, om inget annat anges. Kläder efter väder, och de strävar efter att vara ute lite varje gång. Som ledare för vargungarna fungerar Elin, Anna och Stella. Som hjälpledare fungerar Noah och Jessica. 

23.1 (rapatunturi) Pulka åkning

6.2 Repetition från hösten: 1-hjälp, knopar, karta och sjövett

10.2 Isrådd, hela kåren 

6.3 Naturskydd

20.3 Trangia 

3.4 Vad ska man tänka på då man far på utfärd?

17.4 Scouttraditioner och kniv

1.5 INGET MÖTE! 

15.5 (seglis) Båtfix, eventuellt jollesegling 

29.5 (seglis) Båtfix, eventuellt jollesegling 

Sommaren 2018 Seglatser, mera info senare 

Vårens Äventyrar-program

Alla möten är från kl.18.00-19.30, de möten som är stjärnmärkta(*), de är från kl. 18-20, så att vi hinner med allt vi har inplanerat! Mötena hålls vid kårlokalen (Villa Gerby) om inte annat meddelas. Vi är ute varje gång så det är kläder enligt väder som gäller! Då det ännu är mörkt om kvällarna, ta med en pannlampa om du har, det underlättar. Magnus, Vera och Axel fungerar som ansvariga dragare.

 

16.1 Sjömärken

23.1 Pulkaåkning - vid Rapatunturi kl. 18-19 med hela kåren

30.1 Is-vett

10.2 Isrådd - Med hela kåren, plats meddelas 

13.3 Klättring - vid vattentornet

10.4 Scoutverktyg

24.4* Orientering - plats meddelas

8.5 Kluriga utmaningar

22.5* Utomhusmatlagning, avslutning

Vecka 24 Dagsseglatsläger för Vargungar och Äventyrsscouter

Vårens Spejar-program

Spejarna träffas, om inget annat anges, varannan onsdag vid Kårlokalen kl.18.00-20.00. Kläder enligt väder. Som patrulledare fungerar två Lotsar och en hjälplots. Lotsarna för spejarscouterna är Mathias och Matilda och Hanna fungerar som hjälparlots. Du kan kontakta dem om det är något specifikt du undrar om programmet.

Plats och tidpunkt kan variera beroende på evenemangets karaktär, vi meddelar per epost till föräldrarna eller som whatsappmeddelande direkt till scouterna. Kom alltså ihåg att spejarna själva får information via whatsapp, så be dem vara aktiva där!

23.1 (rapatunturi) Pulkaåkning, kl. 18-19

7.2 Hajk förberedelser & pyssel

10-11.2 Isrådd (hela kåren) + hajk

21.2 Samarbete

7.3 FBK (studiebesök)

21.3 Studiebesök

4.4 Surrning

14-15.4 Spejardagar, Larsmo (anmälan senast 15.3, pris 40€)

18.4 Båtfix

2.5 Matlagning

Sommaren 2018 kommer vi att segla så mycket som möjligt. Mera info kommer senare. 

Vårens Explorer-program

Explorerscouterna träffas ungefär en gång i månaden. Plats och tidpunkt baseras på programmet. De äldre explorerscouterna fungerar även som hjälp-patrulledare och som viceskeppare på seglatser. Som lotsar för explorerscouterna fungerar Jessica, Linus och Amanda.

 

10-11.2 Isrådd (hela kåren) + hajk 

17.2 Motorkurs 

16-18.3 Båtförar- och skärgårdsskepparkurs

7-8.4 MegaExplosion

14-15.4 Mjödtillverkning (båtprojekt 2020)

 

Vårens Rover/Ledar-program

10.2 Isrådd (hela kåren)

17.2 Motorkurs 

16-18.3 Båtförar- och skärgårdsskepparkurs

14-15.4 Mjödtillverkning (båtprojekt2020)