På gång i kåren

  • Höstmöte 13.10.2019
  • Planering för 2019-2020
  • Båt 2020

Höstens Vargunge-program 


Vargungarna träffas tisdagar, jämna veckor, kl.18-19.30. Kläder efter väder, och de strävar efter att vara ute lite varje gång. Som dragare för vargungarna fungerar Elin och Anna. 

3.9 Intro, lära känna kullen

17.9 Båt, Wasa Segelförening 

1.10 Orientering, Wasa Segelförening

12.10 Dagsutfärd, plats meddelas tidigare

15.10 Knivpass, Kårlokalen

29.10  Tröjtryck och pyssel, kårlokalen

12.11 Knopar,kårlokalen

26.11  Första hjälp, kårlokalen 

10.12  Julmys, kårlokalen 

7-8.12 Tomteförläggning

 

 Höstens Äventyrar-program

 

Alla möten är från kl.18.00-19.30, de möten som är stjärnmärkta(*), de är från kl. 18-20, så att vi hinner med allt vi har inplanerat! Mötena hålls vid kårlokalen (Villa Gerby) om inte annat meddelas. Vi är ute varje gång så det är kläder enligt väder som gäller! Då det ännu är mörkt om kvällarna, ta med en pannlampa om du har, det underlättar. Jessica.H och Noah fungerar som ansvariga dragare.

 

26.8 Terminstart 

12.9. Patrullen och kåren

24.9 Orientering *

8.10. Första hjälp

12.10 Dagsutflykt

22.10 Eld och matlagning *

5.10 Allemansrätten

19.11 Sjö och båt

3.12 Julmys

7-8.12 Tomteförläggning

Höstens Spejar-program


Spejarna träffas, om inget annat anges, varannan onsdag vid Kårlokalen kl.18.00-20.00. Kläder enligt väder. Som patrulledare fungerar två Lotsar och två hjälplotsar. Lots för spejarscouterna är Mathias. Du kan kontakta honom om det är något specifikt du undrar om programmet.

Plats och tidpunkt kan variera beroende på evenemangets karaktär, vi meddelar per epost till föräldrarna eller som whatsappmeddelande direkt till scouterna. Kom alltså ihåg att spejarna själva får information via whatsapp, så be dem vara aktiva där!

 

 

Höstens Explorer-program

Explorerscouterna träffas ungefär en gång i månaden. Plats och tidpunkt baseras på programmet. De äldre explorerscouterna fungerar även som hjälp-patrulledare och som viceskeppare på seglatser. Som lotsar för explorerscouterna fungerar Linus, Mathias och Amanda.

 

Program planeras inför våren, datum meddelas vartefter. 

13.10 Explomöte + Höstmötesbrunch

xx Sjöräddning

7-8.12 Tomteförläggning

Höstens Rover-program


Roverscouterna träffas i olika former under året. Paralellet med verksamheten har Roverscouterna Kårmentorer, som de bollar aktuella frågeställningar med. Som lots och handledare för patrullen fungerar Jessica.


TEMA: September/Oktober: MENTORSKAP
Val av Kårmentor. Min roll som adept. Vad är Kårmentorskap? Vem är jag som Roverscout? Min scoutbana just nu? Vilken målsättning har jag för min scoutkarriär?


TEMA: November/December: KOMMUNIKATION
Vad är kommunikation? Hur förstås jag i en omgivning? Hur kommunicera så att mottagaren förstår? Vad göra i konfliktsituationer? Hur hantera olika kommunikationsstilar?

Höstens Ledar-program

 

22.9 Städning av Kårlokal

13.10 Höstmötesbrunch

8-10.11 Rover- och ledardagar

6.12 Ledarkväll

7-8.12 Tomteförläggning